Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

1. Palīgvārdi teikumā 2♦
2. Prievārdi 1♦
3. Saikļi 2♦
4. Partikulas 1♦