Teorija

Fonētiskā analīze
Fonētiskajā analīzē raksturo katru skaņu vārdā un radušās skaņu pārmaiņas
Jānosaka:
       -skaņu un burtu skaits vārdā;
       -zilbju skaits;
       -patskaņi (īsi, gari);
       -e, ē lietojums;
       -divskaņi;
       -līdzskaņi (balsīgi, nebalsīgi, skaneņi, troksneņi);
       -pozicionālā skaņu pārmaiņa;
       -vēsturiskā skaņu mija.

Piemērs.
Piemērs:
kāds
Piemērs:
3 skaņas, 4 burti, 1 zilbe;
1 patskanis- ā- garš;
3 līdzskaņi (k,s- nebalsīgi troksneņi, d- balsīgs troksnenis);
pozicionālā skaņu pārmaiņa ds - c;
vēsturiskās skaņu mijas nav.

vārds
skaņas
burti
zilbes
gari patskaņi
īsi patskaņi
e, ē izruna
divskaņi
balsīgie līdzskaņi
nebalsīgie līdzskaņi
poz.skaņu pārm.
vēst. skaņu mija
apgriezt
7
8
2
  
a
  
ie
g, r, z
t, p
p - b
z - s
  

Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs.- Rīga: RaKa, 2004. - 132 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 124.- 129.lpp.
http://www.liis.lv/latval/fonetika/fon12.htm