Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Fonētika Jēdziens par fonētiku
2. Fonētika Pozicionālās skaņu pārmaiņas
3. Fonētika Vēsturiskās skaņu pārmaiņas
4. Skaņa, burts, zilbe Fonētika- skaņa, burts, zilbe
5. Fonētika Fonētiskā analīze

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir fonētika 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jēdziena skaidrojums
2. Līdzskaņi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Līdzskaņi vārda beigās
3. Līdzskaņi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Līdzskaņu pareizrakstība
4. Burts, skaņa, zilbe 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Burtu, skaņu un zilbju noteikšana vārdā
5. Zilbes 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā
6. Alfabēts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vārdi alfabēta secībā
7. Alfabēts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vārdu sarindošana alfabēta secībā
8. Svešvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Labot kļūdas dotajos svešvārdos
9. Svešvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Uzrakstīt svešvārdu atbilstoši dotajam skaidrojumam
10. Divskaņi senvārdos 1. izziņas līmenis zema 1♦ Divskaņu noteikšana senvārdos

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fonētika 00:00:00 vidēja 4♦ Jēdzienu skaidrojumi, izpratne par skaņa, burtu, zilbi
2. Alfabēts 00:00:00 vidēja 2♦ Vārdu rindas kārtošana alfabēta secībā
3. Fonētika 00:00:00 vidēja 11♦ Uzdevumi zināšanu un prasmju diagnosticēšanai par fonētiku,