Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Vienlīdzīgie teikuma locekļi VPT 3♦
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi VPT 2♦
3. Divdabja teiciens VPT 1♦