Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam. Saikļi Saikļu nozīme un uzdevums teikumā.Saikļu iedalījums pēc nozīmes un sastāva. Pieturzīmju lietojums teikumos ar saikļiem.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saikļi Saikļu uzdevums tekstā. Saikļu iedalījums pēc uzdevuma teikumā. Saikļu iedalījums pēc sastāva. saikļu pareizrakstība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saikļa uzdevums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saikļa uzdevuma noteikšana teikumā.
2. Saikļi pēc sastāva un nozīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saikļa noteikšana pēc tā sastāva. Saikļa noteikšana pēc tā nozīmes.
3. Saikļi un vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums vienkāršā paplašinātā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, kurus saista saikļi. Vienlīdzīgi teikuma locekļi bezsaikļa saistījumā.
4. Saikļa "un" uzdevums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saikļa "un" uzdevuma noteikšana teikumā (vienlīdzīgu teikuma locekļu saistījums, salikta sakārtota teikuma daļu saistījums). Vairāki saikļi "un" teikumā.
5. Pakārtojuma saikļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu, kas atrodas aiz virsteikuma (komats pakārtojuma saikļa priekšā).
6. Pakārtojuma saikļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums pirms pakārtojuma vārda saliktā pakārtotā un jauktā saliktā teikumā. Risinājumā dota arī teikuma uzbūve un izcelts pakārtojuma vārds, kas ievada palīgteikumu.
7. Divdabja teiciens palīgteikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietošana saliktā teikumā ar divdabja teicienu palīgteikumā. Divdabja teiciens palīgteikumā atrodas tieši aiz pakārtojuma vārda. Risinājuma soļos dots pakārtojuma vārds, tā vārdšķira un divdabja teiciens.
8. Pāru saikļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pāru saikļu noteikšana teikumā. Risinājuma soļos doti pāru saikļu saistītie vienlīdzīgie teikuma locekļi.
9. Sakārtojuma saikļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sakārtojuma saikļu uzdevums teikumā - vienlīdzīgu teikuma locekļu un salikta teikuma daļu saistīšana.
10. Pakārtojuma un sakārtojuma saikļi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saikļu "jeb" un "vai" lietojums, saistot vienlīdzīgus teikuma locekļus. Pakārtojuma vārdu "ka" un "kad" lietojums, ievadot palīgteikumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saikļi 00:00:00 vidēja 4p. Saikļu uzdevums teikumā. Saikļu nozīme. Pieturzīmju lietojums teikumos ar saikļiem.