Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Izsauksmes vārdi tekstā 1♦
2. Izsauksmes vārdi teikumā 1♦
3. Izsauksmes vārdi un pieturzīmes 1♦