Teorija

Izsauksmes vārdi
Izsauksmes vārdi ir nelokāmi vārdi, kas izsaka pārdzīvojumus, pievērš uzmanību kaut kam vai atdarina skaņas.

Piemērs:
Ai, skabarga iedūrās!
Ak, cik skaisti!
Re, ērglis!
Tip, tip, vistiņas!
 
Ar izsauksmes vārdiem var paust prieku, izbrīnu, pārsteigumu, sāpes, skumjas, bailes, nepatiku.
 
Izsauksmes vārdi ir arī pieklājības frāzes  paldies, labrīt, labdien  utt.
 
Izsauksmes vārdus no pārējās teikuma daļas atdala ar komatiem.
Izsauksmes vārdi bieži atrodas tiešās runas teikumos, tikpat bieži tie ir kopā ar uzrunu.
 
Reizēm izsauksmes vārdi kopā ar citiem vārdiem veido izteicienu vai frāzi, ko no pārējās teikuma daļas atdala ar komatu, bet pašu izsauksmes vārdu ar komatu neatdala.
Izsauksmes vārdus  re, rau, palūk, skat, paklau  neatdala ar komatu no partikulas nu.
 
Piemērs:
Nu paklau, nāc taču reiz!
Nu re, tomēr paspējām uz vilcienu!
Nu lūk, uzdevums ir pabeigts.
 
Izsauksmes vārdus ak, ai ar komatu neatdala izteicienos:
ak tu
ak tu dieniņ
ak tu dievs
ak tu kungs
ak mūžs
ak tu tētīt
ai tu
ak vai
u.tml.

Piemērs:
Ak tu manu bāleliņu,
Tavu lielu rudzu lauku!
Trīs dieniņas talka pļāva,
Vēl maliņas neredzēja.
 
 
Atsauce:
Latviešu valoda 7. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1994. -224 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 89. - 92 , 168.lpp.