Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Divdabja teiciens Divdabja teiciens teikumā - veidošanās, pieturzīmes, atrašanās vieta, noteikšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikums ar divdabja teicienu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divdabja teiciena pamanīšana teikumā. Divdabja funkcijas teikumā. Risinājuma soļos dots skaidrojums nepareizajiem variantiem.
2. Divdabji, kas veido divdabja teicienu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divdabju noteikšana. Divdabji, kas veido divdabja teicienu. Risinājuma soļos dota divdabju iedalījuma grupa gan pareizajiem, gan nepareizajiem variantiem.
3. Divdabja teiciena robežas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divdabja teiciena noteikšana. Divdabja teiciena dažādas atrašanās vietas teikumā. Risinājuma soļos dots divdabis, kas veido divdabja teicienu, un teikuma gramatiskais centrs.
4. Divdabja teiciena rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Divdabja teiciena atdalīšana no pārējās teikuma daļas vienkāršā paplašinātā teikumā. Divdabja teiciens atrašanās vieta teikumā (teikuma sākumā, vidū un beigās).
5. Divdabja teiciens saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Divdabja teiciena atdalīšana no pārējās teikuma daļas saliktā teikumā.
6. Divdabja teiciena atrašanās vieta 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divdabja teiciena atrašanās vienkāršā teikumā (sākumā, vidū un beigās). Divdabja teiciena atrašanās saliktā pakārtotā un saliktā sakārtotā teikumā. Risinājuma soļos dots divdabja teiciens un minēta teikuma uzbūve.
7. Divdabja teiciens vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divdabja teiciena atrašanās vienkāršā paplašinātā teikumā. Teikuma grafiskais attēls. Risinājuma soļos dots divdabja teiciens.
8. Divdabja teiciena veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divdabji, kas veido divdabja teicienu. Divdabja teiciena veidošana. Risinājuma soļos dots divdabis ar tā iedalījuma grupu un iespējamie teikuma papildināšanas varianti (ar divdabja teicienu).
9. Pieturzīmes teikumā ar divd. teic. 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Risinājuma soļos dotas pareizas pieturzīmes nepareizajiem variantiem.
10. GC teikumos ar divd. teicienu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Teikuma gramatiskais centrs vienkāršā paplašinātā teikumā ar divdabja teicienu. Risinājuma soļos doti pareizie gramatiskie centri nepareizajiem variantiem.
11. Divdabja teiciens VPT 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums vienkāršā paplašinātā teikumā (VPT) ar divdabja teicienu un vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Vienlīdzīgi teikuma locekļi divdabja teicienā. Risinājuma soļos dots pareizs pieturzīmju lietojums, divdabja teiciens un vienlīdzīgie teikuma locekļi.
12. Divdabja teiciens SPT 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums saliktā pakārtotā teikumā ar divdabja teicienu palīgteikumā uzreiz aiz pakārtojuma vārda.
13. Pieturzīmju lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar divdabja teicienu. Raksturīgāko kļūdu noteikšana. Risinājuma soļos dots teikums ar pareizām pieturzīmēm.
14. Divdabja teiciens teikuma shēmā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma uzbūves noteikšana pēc pieturzīmju lietojuma un teikuma grafiskā attēla (dažādas uzbūves teikumi ar dažādi novietotu divdabja teicienu).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divdabja teiciens 00:00:00 vidēja 6p. Divdabja teiciena veidošanās. Pieturzīmes teikumos ar divdabja teicienu.
2. Pieturzīmes teikumos ar divd. teic. 00:00:00 vidēja 6p. Pieturzīmju lietošana dažādas uzbūves teikumos ar divdabja teicienu.