Teorija

Uzdevumi

1. Teikums ar divdabja teicienu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Divdabji, kas veido divdabja teicienu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Divdabja teiciena robežas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Divdabja teiciena rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Divdabja teiciens saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Divdabja teiciena atrašanās vieta

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Divdabja teiciens vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Divdabja teiciena veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Pieturzīmes teikumā ar divd. teic.

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
10. GC teikumos ar divd. teicienu

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
11. Divdabja teiciens VPT

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Divdabja teiciens SPT

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Pieturzīmju lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Divdabja teiciens teikuma shēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Divdabja teiciens

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Pieturzīmes teikumos ar divd. teic.

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli