Teorija

Darbības vārdu priedēkļi
Katram priedēklim ir sava nozīme.
Ir darbības vārdi, kuriem iespējams pievienot jebkuru priedēkli, bet ir arī tādi darbības vārdi, kuriem iespējams pievienot tikai daļu priedēkļu.

Svarīgi!
Latviešu valodā darbības vārdam drīkst pievienot divus priedēkļus tikai tad, ja viens no tiem ir nolieguma priedēklis  ne-  vai vajadzības izteiksmes priedēklis  jā-.
Ja priedēklis nemaina vārda nozīmi, tad to pievienot darbības vārdam nav nepieciešams.

aiz-
* darbība notiek, attālinoties vai virzoties uz mērķi 
Piemērs:
aizbraukt
* darbība notiek, virzoties aiz kaut kā 
Piemērs:
aizkrist
* kaut ko aiztaisa ciet vai tur aizvērtā stāvoklī 
Piemērs:
aizvērt
* darbība rada šķēršļus 
Piemērs:
aizžogot
* norāda uz darbības sākumu vai pēkšņumu, īslaicīgumu 
Piemērs:
aizdegt
* norāda uz darbības daļēju vai nepilnīgu veikšanu 
Piemērs:
aizcirst
* norāda, ka darbība notiek kādam par labu 
Piemērs:
aizlūgt
* norāda, ka ar pamatvārdu nosauktā darbība kaut ko rezervē un saglabā  
Piemērs:
aizņemt
* norāda, ka darbība notiek pārāk ilgi vai tālu 
Piemērs:
aizgulēties
* norāda uz darbības pabeigtību 
Piemērs:
aizbēgt
 
ap-
* darbība notiek kaut kam apkārt, daļēji vai pilnīgi kaut ko aptver
Piemērs:
apiet
* darbība tiek apvērsta, notiek pretējā secībā
Piemērs:
apmest
* darbība skar tikai virspusi, virskārtu 
Piemērs:
aptaustīt
* darbība attiecas uz daudziem 
Piemērs:
apbraukāt
* darbība notiek kādam par labu vai ļaunu 
Piemērs:
apmelot
* norāda uz darbības pabeigtību 
Piemērs:
apgulties
 
at-
* darbība notiek, lai atdalītu, attālinātu, šķirtu 
Piemērs:
atcelt
* norāda, ka darbība notiek, lai kaut ko atvērtu 
Piemērs:
atārdīt
* norāda, ka notiek kustība virzienā šurp 
Piemērs:
atbraukt
* norāda, ka darbība vērsta virzienā uz izejas punktu, uz aizmuguri 
Piemērs:
atlikt
* norāda uz agrākā stāvokļa atjaunošanu 
Piemērs:
atmosties
* norāda, ka darbība beidzas 
Piemērs:
atdurties
* norāda, ka darbība vērsta pret kaut ko kā atbilde vai noraidījums 
Piemērs:
atteikt
* darbība ir atmaksa, pretdarbība 
Piemērs:
atspītēt
* kas tiek atstāstīts vai atkārtots citā veidā 
Piemērs:
attēlot
* darbības rezultātā tiek kaut kas sadalīts, nodalīts 
Piemērs:
atdalīties
* norāda uz darbības sākumu, pēkšņumu, īslaicīgumu 
Piemērs:
atskanēt
* norāda, ka darbība notiek pārmērīgi vai līdz apnikumam 
Piemērs:
atdzerties
* darbības rezultātā kaut kas tiek bojāts 
Piemērs:
atcirst (cirvi)
* norāda uz darbības pabeigtību 
Piemērs:
atminēt
 
ie-
* darbība notiek virzienā uz iekšu 
Piemērs:
iebraukt
* norāda, ka ar darbību kaut ko aptver 
Piemērs:
ielenkt
* norāda uz darbības sākumu 
Piemērs:
iedarbināt
* norāda, ka ar darbību kaut kas tiek sagatavots turpmākajai darbībai 
Piemērs:
iestaigāt (zābakus)
* norāda uz darbības sākumu vai īslaicīgumu 
Piemērs:
iemirdzēties
* norāda uz darbības nepilnīgumu vai mazu darbības pakāpi 
Piemērs:
iekrāsot
* norāda uz darbības noturīgumu vai pastāvīgumu 
Piemērs:
ieilgt
* norāda, ka ar darbību ietekmē sev par labu 
Piemērs:
ieēdināt
* norāda uz darbības pabeigtību 
Piemērs:
iemācīties
 
iz-
* darbība vērsta uz āru 
Piemērs:
izaugt
* darbība vērsta uz kaut kā atsegšanu 
Piemērs:
izsaiņot
* darbība virzās kaut kam cauri 
Piemērs:
izspraukties
* darbība vērsta uz visām pusēm 
Piemērs:
izbārstīt
* kaut kas tiek iztukšots 
Piemērs:
izliet
* kaut kas tiek bojāts vai iznīcināts 
Piemērs:
izbradāt (puķes)
* norāda uz darbības vai procesa pēkšņumu 
Piemērs:
izsaukties
* norāda uz darbības vai procesa neilgo darbību 
Piemērs:
izbraukt (uz laukiem)
* norāda uz darbības pamatīgumu 
Piemērs:
izpētīt
* norāda uz darbības pabeigtību 
Piemērs:
izdoties
 
no-
* darbība vērsta uz leju 
Piemērs:
nobraukt (no kalna)
* kaut kas tiek atdalīts, atšķirts, atvirzīts 
Piemērs:
nogriezt
* norāda uz darbības īslaicīgumu 
Piemērs:
nošķaudīties
* norāda uz darbības pamatīgumu, plašumu 
Piemērs:
nosegt
* kaut kas tiek pārspēts 
Piemērs:
noskriet
* tiek veikts kāds attālums, pavadīts kāds laiks 
Piemērs:
noiet
* norāda uz darbības pabeigtību 
Piemērs:
noadīt
 
ne-
* norāda, ka darbība nenotiek 
Piemērs:
nemīlēt
 
pa-
* darbība virzās vai virza kaut ko zem kā, apakš kā 
Piemērs:
palīst
* darbība notiek, virzoties kaut kam garām 
Piemērs:
paslīdēt
* kaut ko atbrīvo, palaiž vaļā 
Piemērs:
pasprukt
* norāda uz darbības ierobežotību, neilgo laiku 
Piemērs:
pasmaidīt
* izsaka darbības pakāpenisku kāpinājumu 
Piemērs:
papildināt
* norāda, ka darbība turpinās un ir noturīga 
Piemērs:
pastāvēt
* norāda uz darbības pabeigtību 
Piemērs:
paēst
 
pār-
* norāda, ka ar darbību virzās kaut kam pāri  
Piemērs:
pārbraukt
* visaptveroša darbība 
Piemērs:
pārstaigāt (laukus)
* darbības rezultātā kaut kas tiek apsegts 
Piemērs:
pārvilkt (segu pāri galvai)
* darbības rezultātā kaut kas atgriežas sākumpunktā 
Piemērs:
pārnākt
* ar darbību notiek vietas maiņa 
Piemērs:
pārcelties
* priekšmets, parādība pārvēršas 
Piemērs:
pārogļoties
* ar darbību sadala, bojā, ievaino 
Piemērs:
pārplīst
* ar darbību pārspēj kaut ko 
Piemērs:
pārdzīvot
* norāda darbības pārmērīgumu 
Piemērs:
pārskaisties
* atkārtota darbība 
Piemērs:
pārrakstīt
* ar atkārtotu darbību pārveido 
Piemērs:
pārģērbt
* norāda uz kļūdīšanos, neprecizitāti darbības rezultātā 
Piemērs:
pārklausīties
* darbība netiek veikta pamatīgi 
Piemērs:
pāršķirstīt
* darbība notiek visā laika posmā 
Piemērs:
pārciest
* izsaka darbības pabeigtību 
Piemērs:
pārstāt
 
Piemērs:
pie-
* norāda, ka ar darbību kaut kam tuvojas 
Piemērs:
pievirzīt
* ar darbību pievieno vai pievienojas kaut kam 
Piemērs:
piebalsot
* darbības rezultātā kaut kas kļūst pilns vai rodas lielā daudzumā 
Piemērs:
pierakstīt (kladi)
* darbību veic nelielā mērā vai nepilnīgi 
Piemērs:
pielāpīt
* norāda uz darbības pabeigtību 
Piemērs:
piecelties
 
sa-
* ar darbību kaut ko vieno, saista 
Piemērs:
sasiet
* darbību veic vairāki vai tā attiecas uz vairākiem 
Piemērs:
sapulcēties
* norāda uz darbības ilgstošo raksturu 
Piemērs:
sarunāties
* norāda, ka darbība ir sekmīga 
Piemērs:
saredzēt
* darbības rezultātā kaut kas tiek sadalīts vairākās daļās 
Piemērs:
sasmalcināt
* ar darbību kaut ko iznīcina vai bojā 
Piemērs:
sadedzināt
* norāda uz darbības pilnīgumu, pārmērīgumu 
Piemērs:
samocīties
* norāda uz darbības īslaicīgumu, nobeigtību 
Piemērs:
sakustēties
* norāda uz darbības pabeigtību 
Piemērs:
saprast