Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Darbības vārds
3. Darbības vārda pamatforma Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Darbības vārds" (darbības vārda pamatforma, tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi)
4. Darbības vārda laiks Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Darbības vārds" (darbības vārda laiks)
5. Darbības vārda persona Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Darbības vārds" (darbības vārda persona)
6. Darbības vārda kārta Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Darbības vārds" (darbības vārda kārta)
7. Darbības vārdu darināšana Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Darbības vārds" (darbības vārdu darināšana)

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda gramatiskās pazīmes Darbības vārda gramatiskās kategorijas (laiks, personas, kārtas, izteiksmes).
2. Darbības vārda nenoteiksme Darbības vārda nenoteiksme. Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi. Nenoteiksmes pareizrakstība.
3. Darbības vārdu darināšana Darbības vārdu darināšana ar priedēkļiem un piedēkļiem.
4. Darbības vārdu priedēkļi Darbības vārdu priedēkļi: nozīme, piemēri.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darbības vārda atšķiršana no citām vārdšķirām.
2. Tiešie, atgriezeniskie darbības vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Tiešo un atgriezenisko darbības vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dota nenoteiksmes forma.
3. Nenoteiksmes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nenoteiksmes veidošana no īstenības izteiksmes vienkāršajām laiku formām (tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem).
4. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nenoteiksmes pareizrakstība. Līdzskanis pirms galotnes.
5. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Līdzskaņa rakstība pirms nenoteiksmes galotnes.
6. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nenoteiksmes pareizrakstība. Patskanis pirms nenoteiksmes galotnes.
7. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Patskaņa un līdzskaņa rakstība pirms nenoteiksmes galotnes.
8. Darbības vārda kārtas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darbības vārda kārtas noteikšana.
9. Darbības vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Darbības vārdu priedēkļu noteikšana.
10. Darbības vārdu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darbības vārdu darināšana ar piedēkļiem no lietvārdiem.
11. Darbības vārdu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darbības vārdu darināšana ar piedēkļiem no īpašības vārdiem.
12. Darbības vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Darbības vārda sastāva noteikšana - darbības vārdiem ar 1 priedēkli un 1 piedēkli.
13. Darbības vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pirmatnīgu un atvasinātu darbības vārdu noteikšana.
14. Darbības vārda lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Atbilstoša darbības vārda izvēle dotajā teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds teikumā 00:00:00 vidēja 5♦ Darbības vārda pazīšana teikumā. Tiešie un atgriezeniskie vārdi.
2. Darbības vārda nenoteiksme 00:00:00 vidēja 8♦ Darbības vārda nenoteiksmes pareizrakstība. Darbības vārda nenoteiksmes darināšana.
3. Darbības vārda sastāvs 00:00:00 vidēja 12♦ Darbības vārda sastāva noteikšana darb'bias vārdiem nenoteiksmes formā. Pirmatnīgi un atvasināti vārdi.