Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Darbības vārds īstenības izteiksmē 1♦
2. Darbības vārds vajadzības izteiksmē 1♦
3. Darbības vārds pavēles izteiksmē 1♦