Teorija

Pavēles izteiksme
 
Darbības vārds pavēles izteiksmē izsaka pavēli, pamudinājumu, aicinājumu vai lūgumu.
Piemērs:
Lasi  grāmatu!
Sakārto  istabu!
Nomazgā  traukus!
Izteiksmes rādītājs ir izsaukuma zīme teikuma beigās (!).
Pavēles izteiksmei nav laiku, bet ir atšķirīgas vienskaitļa un daudzskaitļa personu formas.

Pers.
Īstenības izteiksmes vienkāršā tagadne
Pavēles izteiksmes vienskaitļa formas
Pavēles izteiksmes daudzskaitļa formas
1.
lieku
-
liksim!
2.
liec
liec!
lieciet!
3.
liek
lai liek!
lai liek!
 
Pavēles izteiksmē nav vienskaitļa 1. personas formas.
Ja ir nolūks pavēlēt sev, tad tiek izmantots 2. personas vietniekvārds.
Piemērs:
Lasi  taču tu vienreiz!
 
Daudzskaitļa 1. personā pavēli izsaka ar īstenības izteiksmes vienkāršās nākotnes formu.
Piemērs:
Lasīsim  kopā!
Ja nolūks ir izteikt stingru, noteiktu pavēli, tad tiek izmantota darbības vārda nenoteiksme.
Piemērs:
Stāvēt!
Klusēt!
Īpaša uzmanība jāpievērš pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas formai. To veido no īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes vienskaitļa 2. personas formas vai pavēles izteiksmes vienskaitļa 2. personas formas.
Nenoteiksme
Īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes vienskaitļa 2. personas forma
Pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas forma
griezt
nākt
saukt
velt
griez
nāc
sauc
vel
grieziet
nāciet
sauciet
veliet


Atsauce:
Latviešu valoda 7. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1994. -224 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 38. – 40., 149. lpp.