Teorija

Uzdevumi

1. Darbības vārda laiks īstenības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Darbības vārda laiks īstenības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Darbības vārds īstenības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Darbības vārds īstenības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Īstenības izteiksmes kārtas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
8. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Tiešās runas atstāstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Darbības vārds īsten. un atstāst. izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Darbības vārds vēlējuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
12. Darbības vārds īsten., atstāst. un vēl. izt.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Darbības vēlējuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Darbības vārds vajadzības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Darbības vārds vajadzības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Teikumi ar darbības vārdu vajadzības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Lietvārds vajadzības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Darbības vārds vēlējuma un vajadz. izt.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
21. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
22. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Darbības vārda izteiksmes. Darbības vārds dažādās izteksmēs

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Darbības vārda pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli