Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

6♦
1. Pieturzīmju lietojums teikumā 5♦
2. Teikuma shēma 1♦