Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

5♦
1. Pieturzīmju lietojums teikumā 1♦
2. Pieturzīmju lietojums teikumā 4♦