Teorija

Teikuma beigu pieturzīmes
Teikuma beigu pieturzīmi nosaka, kāds teikuma ir pēc izteikuma mērķa.
 
Pēc izteikuma mērķa ir šādi teikumi:
* vēlējuma teikums;
* rosinājuma teikums;
* izsaukuma teikums;
* jautājuma teikums;
* stāstījuma teikums.
 
Pieturzīme
Teikums pēc izteikuma mērķa
Piemērs
.
punkts
stāstījuma teikums
 
Piemērs:
Herbe ar kreiso plecu pastūma žagarus sāņus un izgāja klajumā.
?
jautājuma zīme
jautājuma teikums
Piemērs:
Rūkumzefs rūca, nepacēlis no darba ne acu: "Vai tu nezini, kas notiek ar putnu, kurš no rīta dzied?"
!
izsaukuma zīme
izsaukuma, rosinājuma vai vēlējuma teikums
 
Piemērs:
"Pasaulīt, ai, pasaulīt!" Herbe dziedāja, jūsmodams par saulaino dienu.
...
daudzpunkte
stāstījuma teikums ar nepabeigtu domu
Piemērs:
"Pie manas lielās cepures..." Herbe nodomāja.
 
Saliktā sakārtotā teikumā beigu pieturzīmi nosaka pēdējā daļa.
Piemērs:
Herbe nolēma atlikt brūkleņu ievārījuma, un vai tad tas bija nosodāmi?
 
Saliktā pakārtotā teikumā teikuma beigu pieturzīmi nosaka neatkarīgā daļa.
Piemērs:
Vai tas bija slikti, ja gribējās apskatīt pasauli?

 
Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1991. – 303. lpp. :il. - izmantotā literatūra: 44. - 48. lpp.
/Pēc O. Preislera "Herbe ar lielo cepuri"/