Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Iesniegums (adresāts) 1♦
2. Iesniegums (adresants) 1♦
3. Sludinājums 1♦