Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

23♦
1. Īpašības vārds teikumā 1♦
2. Īpašības vārds teikumā 1♦
3. Īpašības vārda pamatforma 1♦
4. Īpašības vārda gramatiskās kategorijas 3♦
5. Īpašības vārda gramatiskās kategorijas 4♦
6. Īpašības vārda galotnes 1♦
7. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes 3♦
8. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes 2♦
9. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes 2♦
10. Īpašības vārdu pareizrakstība 1♦
11. Īpašības vārda sastāvs 4♦