Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Īpašības vārda gramatiskās kategorijas. Īpašības vārds teikumā (lietojums, pareizrakstība, interpunkcija). Tēmas apguves laiks: janvāris - marts.
3. Īpašības vārda gramatiskās kategorijas Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Īpašības vārds" (ievadstunda, īpašības vārda gramatiskās kategorijas).
4. Īpašības vārda locīšana Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Īpašības vārds" (īpašības vārdu locīšana).
5. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Īpašības vārds" (īpašības vārda salīdzināmās pakāpes).

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Īpašības vārda jēdziens Īpašības vārda dzimte, skaitlis, locījums. Īpašības vārda saistījums ar lietvārdu.
2. Īpašības vārda galotnes Īpašības vārda noteiktā un nenoteiktā galotne (vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā). Īpašības vārdu ar noteikto un nenoteikto galotni lietojums.
3. Īpašības vārda locīšana Īpašības vārda locīšana (paplašinātās galotnes īpašības vārdiem ar noteiktajām galotnēm)
4. Īpašības vārdu darināšana Īpašības vārda darināšana (ar izskaņām, priedēkļiem, salikteņu veidošana). Dažu īpašības vārdu nozīmes un piemēri lietojumam.
5. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes Īpašības vārdu salīdzināmo pakāpju veidošana
6. Īpašības vārdu pareizrakstība Īpašības vārdu pareizrakstība (ar priedēkļiem atvasinātajiem vārdiem, vispārākās pakāpes formā, salikteņiem; vārdi, kuru rakstība jāiegaumē)
7. Īpašības vārda lietojums Īpašības vārds frazeoloģismos, sakāmvārdos, parunās un mīklās. salīdzinājumu veidošana, pārākās pakāpes formas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda pazīšana teikumā un atšķiršana no citām vārdšķirām
2. Īpašības vārda gramatiskās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Īpašības vārda dzimtes, skaitļa un locījuma noteikšanas. Risinājuma soļos parādīts īpašības vārda un lietvārda saistījums.
3. Īpašības vārda galotnes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda pazīšana teikumā. Noteiktās/nenoteiktās galotnes noteikšana.
4. Īpašības vārda locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda locījuma formas noteikšana pēc teikuma satura un vārdu savstarpējā saistījuma.
5. Īpašības vārdu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Īpašības vārdu sastāva noteikšana (pirmatnīgi un atvasināti vārdi, un salikteņi). Galotnes maiņa, vārdu lokot.
6. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda pārākās pakāpes veidošana (sieviešu un vīriešu dzimtē, vienskaitlī un daudzskaitlī, īpašības vārdiem ar noteikto un nenoteikto galotni).
7. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda vispārākās pakāpes veidošana (sieviešu un vīriešu dzimtē, vienskaitlī un daudzskaitlī, īpašības vārdiem ar noteikto un nenoteikto galotni).
8. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Īpašības vārds pamata un pārākajā pakāpē (pamatformas noteikšana, noteiktās/nenoteiktās galotnes atšķiršana).
9. Īpašības vārda nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārdu "kopīgs", "kopējs", "humāns", "humanitārs", "ilggadējs", "ilggadīgs", "cilvēcisks", "cilvēcīgs" nozīmes atšķiršana (lietojums teikumā).
10. Īpašības vārds sakāmvārdos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda noteikšana sakāmvārdos un parunās
11. Īpašības vārda darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārdu darināšana ar piedēkļiem no dažādu vārdšķiru vārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārds teikumā 00:00:00 vidēja 3p. Īpašības vārdu noteikšana teikumā (atšķiršana no apstākļa vārdiem un darbības vārda divdabja formām).
2. Īpašības vārda gramatiskās pazīmes. 00:00:00 vidēja 5p. Īpašības vārdu sastāva noteikšana (pirmatnīgi un atvasināti vārdi, un salikteņi). Galotnes maiņa, vārdu lokot. Īpašības vārda pārākās un vispārākās pakāpes veidošana (sieviešu un vīriešu dzimtē, vienskaitlī un daudzskaitlī, īpašības vārdiem ar noteikto un nenoteikto galotni).
3. Īpašības vārds teikumā 00:00:00 vidēja 8p. Īpašības vārda dzimtes, skaitļa, galotnes un locījuma noteikšanas. Risinājuma soļos parādīts īpašības vārda un lietvārda saistījums. Īpašības vārda noteikšana folkloras tekstos.
4. Īpašības vārds 00:40:00 vidēja 23p. Īpašības vārda noteikšana teikumā. Vārda, kuru īpašības vārds paskaidro, noteikšana. Īpašības vārda pamatformas veidošana. Īpašības vārda gramatiskās kategorijas. Salīdzināmo pakāpju veidošana. Īpašības vārda pareizrakstība. Vārda sastāva noteikšana.