Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Sinonīmi un antonīmi 3♦
2. Sinonīmu rinda 1♦
3. Sinonīmu rinda 1♦
4. Antonīmi 1♦