Teorija

Noderīgi interneta resursi

1. Lielo burtu lietojums - valoda.lv

2. Īpašvārdu pareizrakstība - īpašvārdi

3. Homonīmi- homonīmi, valoda.ailab.lv

4. Antonīmi- antonīmi, valoda.ailab.lv, latval, antonīmi1

5. Sinonīmi - sinonīmi, valoda.ailab.lv, latval, sinonīmi1

6. Jaunvārdi - jaunvārdi, valoda.ailab.lv

7. Vecvārdi- vecvārdi, valoda.ailab.lv, latval

8. Apvidvārdi- apvidvārdi, valoda.ailab.lv

9. Svešvārdi - svešvārdi

10. Vārdu krājums - vārdu krājums, vārdi, vārda nozīme, vārdu daudznoz


E-uzdevumi
 
1. Vārda nozīme- http://miksike.lv/, valoda.ailab.lv

2. Vecvārdu skaidrojumi- lv.lefo.net

3. Homonīmu noteikšana- liis.lv

4. Apvidvārdu noteikšana - liis.lv

5. Jaunvārdu noteikšana - liis.lv

6. Sinonīmu noteikšana - liis.lv

7. Antonīmu noteikšana - liis.lv