Teorija

Vārdnīcu tipi
Vārdnīca- vārdu, arī morfēmu vai vārdkopu, kopojums noteiktā kārtībā (parasti pēc alfabēta) ar noteiktu informāciju; attiecīgā grāmatā.

Vārdnīca ir grāmata, kurā alfabētiskā secībā ir sakārtoti kādas valodas vārdi un doti to tulkojums citā valodā, skaidrojums, izruna un cita informācija.

Eksistē arī tādas vārdnīcas, kurās šie vārdi tajā pašā valodā ir paskaidroti, ko tie nozīmē. Šādas vārdnīcas sauc par skaidrojošām vārdnīcām, savukārt, ja ir norādīti citi vārdi ar līdzīgu nozīmi, to sauc par sinonīmu vārdnīcu.
 
Attīstoties internetam, ir parādījušās arī virtuālās jeb online vārdnīcas.
 
Pasaulē par vienu no vecākajām vārdnīcām var uzskatīt Eblā (mūsdienu Sīrijas teritorijā) atrasto māla plāksnīšu krājumu, kurā ap 1500 ebliešu raksta zīmēm ir iztulkoti šumeru valodā.
 
Vārdnīca ir informācijas avots, tās uzdevums sniegt īsu, raksturīgu informāciju, kas būtu pēc iespējas ērti un ātri sameklējama.

Gadu tūkstošos, kopš rakstītas vārdnīcas, izveidojušies divi galvenie vārdnīcu tipi.


VĀRDNĪCU TIPI

Valodu vārdnīcas
Enciklopēdijas
Galveno uzmanību pievērš vārdam, kas izsaka jēdzienu vai apzīmē kādu priekšmetu vai parādību.

a590f6de-a69d-449d-8c31-5609a7115696.jpg   vardn.bmp

740.jpg   m_229335.jpg
Sniedz informāciju par vārda nosaukto priekšmetu vai parādību, nevis par pašu vārdu.

14325_original.jpg  9789984095134_original.jpg

184.jpg   LIELENCI.jpg

Vārdnīcas lietojam dažādās sadzīves nozarēs. Gan sadzīves, gan darba nozarēs vārdnīca ir nepieciešama rokasgrāmata.

Zinātniskajos darbos ir dažādi vārdnīcu iedalījumi.
Viens iedalījums ir šāds: skaidrojošās, fiksējošās un tulkojošās vārdnīcas.

Skaidrojošās vārdnīcas

 870b7f2d-d7b8-4f5f-9ba3-2de45bc3737d.jpgSkaidrojošajās vārdnīcās tiek analizētas un skaidrotas kādas valodas vārdu nozīmes.


IMG_6215.jpg IMG_6213.jpg


Skaidrojošajā vārdnīcā ir jāparāda vārda būtība un jāatklāj visi īpatnējie vārda lietojumi, tāpēc katram vārdam ir daudz piemēru.

Fiksējošās vārdnīcas

Fiksējošajās vārdnīcās tiek dots vārdu saraksts ar noteiktu mērķi- parādīt katra vārda formu.
Piemērs:
krietns -ais; s. -a, -ā (vīriešu dzimtes vienskaitļa nominatīvs ar nenoteikto galotni, ar noteikto galotni
krietnais, sieviešu dzimtes vienskaitļa nominatīvs ar nenoteikto galotni krietna, ar noteikto galotni krietnā, adjektīvs).  
293_original.jpg

Tulkojošās vārdnīcas

12724.jpg   anglu-latviesu_85000_original.jpg 9789984360461.jpg Parasti tās ir divvalodu vārdnīcas, bet arvien biežāk ir pieejamas arī vairākvalodu vārdnīcas.


IMG_6210.jpg


Enciklopēdijas

Enciklopēdija ir rakstisks zināšanu apkopojums.
Enciklopēdijas var būt:
    -vispārīgas, saturot rakstus par daudzām dažādām nozarēm, 
    -specializēties kādā no nozarēm - piemēram, medicīnas enciklopēdijas.

IMG_6216.jpg IMG_6220.jpg
 
Doma par visu pasaules zināšanu apkopošanu vienuviet radās jau senajā pasaulē, kaut gan termins enciklopēdija radās 16. gs. Terminoloģiskās vārdnīcas un zināšanu apkopojumi tika sastādīti jau Senajā Ēģiptē un Senajā Ķīnā 2. gadu tūkstotī p. m. ē. Viens šāds apkopojums ir Aleksandrijas bibliotēka. Daudzi senatnes rakstnieki (piemēram, Aristotelis) centās izsmeļoši aprakstīt zināšanas visās nozarēs.
Viens no nozīmīgākajiem enciklopēdistiem bija Plīnijs Vecākais, kas uzrakstīja "Dabas Vēsturi" - 37 sējumu dabas aprakstu, kas bija plaši izplatīts Eiropā līdz pat viduslaikiem.

Internetvārdnīcas
Ir vairākas vārdnīcas internetā, kas apvieno vairāku vārdnīcu tipus, piemēram, google.com vārdnīca Translate.google.com .
 

Atsauce:
Latviešu valoda 5.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2004. - 167 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 104.- 105.lpp.
http://www.tezaurs.lv/lvv/?vards=v%C4%81rdn%C4%ABca
http://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81rdn%C4%ABca
http://lv.wikipedia.org/wiki/Enciklop%C4%93dija