Teorija

Teksta tips
Ir trīs teksta tipi:
     1. apraksts;
     2.vēstījums;
     3.pārspriedums.
Apraksts
Domraksts,kurā aprakstīts kāds priekšmets, parādība vai dzīva būtne.
Galvenais jautājums: kāds? 
Vēstījums
Domraksts, kurā izklāstīts kāds notikums vai notikumi.
Galvenais jautājums: kas notiek? 
Pārspriedums
Domraksts, kurā autors cenšas noskaidrot un risināt kādas problēmas, izteikt savus spriedumus un secinājumus.
Galvenais jautājums: kāpēc?
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2004. - 168 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 32.- 23.lpp.