Teorija

Sarunas pieraksts. Tiešā runa un piebilde
     Lai lasītājam būtu vieglāk uztvert sarunu, to pieraksta, izmantojot tiešo runu un piebildi.
     Sarunas teikumi parasti sastāv no 2 daļām
     - tiešā runa - kādas personas runa vai domu tiešs atkārtojums;
     - piebilde - piezīme jeb teikuma daļa, kurā norādīts runātājs.
 
 
 
"Paskaties, debesīs!"
saka māte.
     Tiešo runu rakstos liek pēdiņās.
 
     Iespiestā tekstā bieži vien pēdiņas nelieto, bet to vietā liek domuzīmes.
  Vika brīnās: "Kāda skaista josta debesīs!"
  Vika brīnās:
  -Kāda skaista josta debesīs!
Ja piebilde ir teikuma sākumā, tad aiz tās liek kolu.
Piemērs:
Viņas saka:
Tiešās runas teikumu rakstītā tekstā sāk ar pēdiņām apakšā, un pirmais vārds jāraksta ar lielo burtu.
Piemērs:
,,Viņš....
Tiešā runas beigās atkarībā no izteikuma mērķa liek
           punktu un pēdiņas augšā;
Piebilde: ,,Tiešā runa."
Piemērs:
                                                       Māris saka: ,,Es šodien mājās būšu vēlu."
           jautājuma zīmi un pēdiņas augšā;
Piebilde: ,,Tiešā runa?"
Piemērs:
                                                       Baiba jautā: ,,Vai pusdienas drīz būs gatavas?"
           vai izsaukuma zīmi un pēdiņas augšā.
Piebilde: ,,Tiešā runa!"
Piemērs:
                                                       Zane iesaucās: ,,Cik skaists zieds!"
Ja piebilde ir teikuma beigās, tad to raksta ar mazo burtu, bet tiešās runas beigās liek
          komatu, ja tiešā runa ir stāstījuma teikums;
,,Tieša runa," piebilde.
Piemērs:
                                                        ,,Man vislabāk garšo zemenes," stāstīja Maija.
          jautājuma zīmi, ja tiešajā runā izteikts jautājums;
,,Tieša runa?" piebilde.
Piemērs:
                                                        ,,Vai Māris šodien nāks uz treniņu?" vaicāja Artūrs.
          vai izsaukuma zīmi, ja tiešā runa ir izsaukuma teikums.
,,Tieša runa!" piebilde.
Piemērs:
                                                        ,,Cik garšīgs saldējums!" sajūsminājās Anna.
 
Ja piebilde atrodas tiešās runa teikuma vidū, tad tā jāraksta ar mazo burtu un no abām pusēm jāatdala ar komatiem. Tiešās runas turpinājumu sāk ar mazo burtu.
,,Tieša runa," piebilde, ,,tiešās runas turpinājums." 
Piemērs:
                     ,,Lai sasniegtu labus rezultātus," skaidroja sporta skolotājs, ,,treniņi jāapmeklē katru dienu."
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2004. - 168 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 24.- 26.lpp.