Teorija

Sarunas partneri, temats, mērķis
Mūsu ikdienas valodu ļoti daudz veido sarunas, parasti mutvārdu, reizēm rakstos, piemēram, čatojot.
Divu vai vairāku personu sarunu sauc par dialogu.
Ja runā viens pats, tad tas ir monologs.
DIALOGS
1. Divu personu vai grupu saruna vai citāda viedokļu apmaiņa.                                           
2. Mākslinieciski veidota saruna literatūrā.
3. Literārs darbs, kas sarakstīts sarunas formā.
MONOLOGS
Samērā gara nepārtraukta vienas personas runa (piem., daiļdarbā, uz skatuves) vai dziedājums (operā), kas nav saistīts ar citu personu replikām vai dialogu;
iekšējais monologs- pārdomas sevī, iekšējā runa.
 
Lai saruna veidotos, ir nepieciešami sarunas partneri un temats, par ko runāt.
  
MC900088754.WMF
Kas?
- es, runātājs, rakstītājs, adresants.
Kam? - tev- klausītājam, lasītājam, adresātam.
Adresants- persona, kas runā, raksta, sniedz informāciju.
Adresāts- persona, kas klausās, lasa, uztver informāciju.
Katram runātājam var būt savs mērķis, ko viņš grib panākt runājot.
Palasi.jpg
Saruna parasti notiek konkrētos apstākļos- kaut kādā vietā (kur?) un zināmā laikā (kad?).
 
Lai saruna veidotos veiksmīgi, nepieciešamas 2 būtiskas prasmes:
     - prasme izteikties, lai citi saprastu, ko vēlies pateikt,
     - prasme klausīties, lai uzzinātu, ko citi saka.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2004. - 168 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 24.- 26.lpp.