Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teikuma pazīmes Teikuma pazīmju raksturojums
2. Pieturzīmes teikuma beigās Intonācija un pieturzīmes teikuma beigās
3. Uzruna teikumā Uzrunas atdalīšana runājot un rakstot
4. Saruna Sarunas partneri, temats, mērķis
5. Tiešā runa un piebilde Sarunas pieraksts. Tiešā runa un piebilde
6. Vēstule Vēstuļu rakstīšanas kultūra

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apgalvojumi par teikuma pazīmēm
2. Teikuma pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1p. Noteikt, vai izlasītais ir teikums
3. Stāstījuma teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Stāstījuma teikuma noteikšana
4. Pieturzīmes 1. izziņas līmenis zema 1p. Izteikuma mērķim atbilstoša pieturzīme
5. Izsaukuma teikums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izsauksmes vārdi teikumā
6. Izsaukuma teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izsaukuma teikuma noteikšana
7. Jautājuma teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jautājuma teikuma noteikšana
8. Teikums pēc izteikuma mērķa 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teikuma beigu pieturzīmes
9. Uzruna teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmes teikumos ar uzrunu
10. Sarunas partneri 1. izziņas līmenis zema 2p. Sarunas partneru noteikšana lasītā tekstā
11. Sarunas mērķis 2. izziņas līmenis augsta 2p. Noskaidrot, kāds ir sarunas mērķis izlasītajā tekstā
12. Pieklājības vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieklājības vārdu pareizrakstība teikumā
13. Vēstule 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
14. Tiešā runa un piebilde 2. izziņas līmenis augsta 1p.
15. Tiešā runa un piebilde 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tiešās runas jeb sarunas pieraksta veidu noteikšana
16. Uzrunas grupa teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana tekstā
17. Sarunas temats 1. izziņas līmenis zema 1p. Teksta saturam atbilstoša attēla noteikšana
18. Uzrunas grupa teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pieturzīmes teikumos ar uzrunas grupu
19. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iederīgas piebildes ievietošana tiešās runas teikumā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saziņa 00:00:00 vidēja 10p. Sarunas partneri, temats, mērķis, vēstuļu kultūra
2. Teikuma pazīmes 00:00:00 vidēja 12p. Teikuma pazīmes un pieturzīmes teikuma beigās
3. Tiešā runa, uzruna 00:00:00 vidēja 19p. Tiešās runas teikumi. Uzruna un uzrunas grupa teikumā