Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Sinonīmi un antonīmi 2♦
2. Svešvārdi un vecvārdi 2♦
3. Deminutīvi 1♦
4. Deminutīvi 1♦