Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Vārdu krājuma diferenciācija (sinonīmi, antonīmi, vecvārdi, svešvārdi). Deminutīvi (veidošana, lietošana).

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Deminutīvi Deminutīvu nozīme, darināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Viennozīmīgu un daudznozīmīgu vārdu noteikšana pēc vārdnīcas šķirkļa. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu piederības grupu 1 punkts (kopā 2 punkti).
2. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve 2. izziņas līmenis augsta 5p. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve - šķirkļa vārda, pamatnozīmes un atvasināto nozīmju atšķiršana, frazeoloģismu un lietojuma piemēru pazīšana. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu kritēriju 1 punkts (kopā 5 punkti).
3. Vārda nozīmes atklāsme teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatnozīme un atvasinātā nozīme teikumā. Vērtējums: par katru pareizu apgalvojuma novērtējumu 1 punkts (kopā 2 punkti).
4. Sinonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sinonīmu rindas liekā vārda noteikšana. Vērtējums: par pareizā vārda izvēli 1 punkts, par pareizrakstību 1 punkts (kopā 2 punkti).
5. Sinonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sinonīmu pāra noteikšana. Risinājuma soļos doti sinonīmu lietojuma piemēri. Vērtējums: 1 punkts par pareizā vārda izvēli, 1 punkts par pareizu tukšā (nulles) lauka izvēli, 1 punkts par pareizrakstību (kopā 3 punkti).
6. Antonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Antonīmu pāra otrās daļas noteikšana. Lietvārda un īpašības vārda dzimte. Vērtējums: par pareizā vārda izvēle 1 punkts, par pareizrakstību 1 punkts (kopā 2 punkti).
7. Sinonīmi un antonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sinonīmu un antonīmu pāru atšķiršana. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu piederības grupu 1 punkts.
8. Vecvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vecvārdu noteikšana tekstā. Risinājuma soļos dots vecvārdu skaidrojums, trīs veidošanās grupas un piemēri katrai no tām. Vērtējums: par pareizā vārda izvēli 1 punkts, par pareizu formas izrakstīšanu no teksta 1 punkts (kopā 2 punkti).
9. Svešvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Svešvārdu noteikšana. Svešvārdu pareizrakstība. Risinājuma soļos dots apvidvārdu skaidrojums. Vērtējums: 1 punkts par pareizu izvēli (kopā 3 punkti).
10. Svešvārdi un vecvārdi 1. izziņas līmenis zema 2p. Svešvārdu un vecvārdu atšķiršana. Risinājuma soļos dotas svešvārdu izcelsmes valodas. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu piederības grupu 1 punkts.
11. Deminutīvi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Deminutīvu noteikšana tekstā. Risinājuma soļos dota deminutīvu darināšana. Dots lietvārds, no kura darināts tekstā atrastais pamazināmais vārds. Vērtējums: par pareizā vārda izvēli 1 punkts, par pareizu formas izrakstīšanu no teksta 1 punkts (kopā 2 punkti).
12. Deminutīvi 2. izziņas līmenis augsta 1p. Deminutīvu noteikšana tautasdziesmās. Vērtējums: 1 punkts par deminutīvu pazīšanu tekstā, 1 punkts par pareiza skaita noteikšanu, 1 punkts par deminutīvu izrakstīšanu.
13. Deminutīvi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Personvārdu deminutīvu veidošana. Vērtējums: 1 punkts par pareizās izskaņas izvēli, 1 punkts par pareizrakstību (kopā 4 punkti).
14. Deminutīvi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Deminutīvs un vārds, no kura tas darināts. Saknes līdzskaņu mija. Vērtējums: par pareizā vārda izvēli 1 punkts, par pareizrakstību 1 punkts (kopā 2 punkti).
15. Deminutīvi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Deminutīvu veidošana sugas vārdiem. Vērtējums: par pareizu izskaņas izvēli 1 punkts, par pareizrakstību 1 punkts (kopā 2 punkti).
16. Deminutīvi 2. izziņas līmenis augsta 1p. Deminutīvu ievietošana tautasdziesmā. Vērtējums: par pareizu vārdu izvēli deminutīvu veidošanai 1 punkts, par pareizām deminutīva formām 1 punkts, par pareizām locījuma formām 1 punkts (kopā 3 punkti).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu krājums 00:00:00 vidēja 6p. Dažādu leksikas iedalījuma grupu pazīšana, noteikšana, veidošana un pareizrakstība.