Teorija

Uzdevumi

1. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
3. Vārda nozīmes atklāsme teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Sinonīmi un antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Vecvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Svešvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Svešvārdi un vecvārdi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
11. Deminutīvi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Deminutīvi

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
13. Deminutīvi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Deminutīvi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Deminutīvi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Deminutīvi

Grūtības pakāpe: augsta

1♦

Testi

1. Vārdu krājums

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli