Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Frazeoloģismu nozīme 1p.
2. Frazeoloģismi 1p.
3. Frazeoloģismu skaidrojumi 1p.
4. Frazeoloģismi 1p.
5. Frazeoloģismi teikumā 1p.
6. Frazeoloģismi teikumā 2p.