Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Frazeoloģismu nozīme 1♦
2. Frazeoloģismi 1♦
3. Frazeoloģismu skaidrojumi 1♦
4. Frazeoloģismi 1♦
5. Frazeoloģismi teikumā 1♦
6. Frazeoloģismi teikumā 2♦