Teorija

Uzdevumi

1. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: augsta

1
2. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Frazeoloģismi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Frazeoloģismu skaidrojumi

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Frazeoloģismi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Frazeloģismu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Metodiskie materiāli