Teorija

Uzdevumi

1. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
2. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Frazeoloģismi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Frazeoloģismu skaidrojumi

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
5. Frazeoloģismi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Frazeloģismu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli