Teorija

Personu vietniekvārdi
Vārdi- es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas- personu vietniekvārdi.
Svarīgi!
Personu vietniekvārdi norāda personas.
personas
vienskaitlis
daudzskaitlis
1.
es
mēs
2.
tu
jūs
3.
viņš, viņa
viņi, viņas
 
Personu vietniekvārdus, tāpat kā lietvārdus un īpašības vārdus, var locīt.
Lūk, personu vietniekvārdu locīšanas tabula!
 
 
1.persona
2.persona
 
vienskaitlis
vienskaitlis
    kas?
es
tu
    kā?
manis
tevis
    kam?
man
tev
    ko?
mani
tevi
    ar ko?
ar mani
ar tevi
    kur?
manī
tevī
 
 
1.persona
2.persona
 
daudzskaitlis
daudzskaitlis
   kas?
mēs
jūs
   kā?
mūsu
jūsu
   kam?
mums
jums
   ko?
mūs
jūs
   ar ko?
ar mums
ar jums
   kur?
mūsos
jūsos
 
                                          3.persona
 
vienskaitlis
daudzskaitlis
   kas?
viņš, viņa
viņi, viņas
   kā
viņa, viņas
viņu, viņu
   kam?
viņam, viņai
viņiem, viņām
   ko?
viņu, viņu
viņus, viņas
   ar ko?
ar viņu, ar viņu
ar viņiem, ar viņām
   kur?
viņā, viņā
viņos, viņās
 
Svarīgi!
Iegaumē, ka 2.personas vietniekvārdus tu,jūs vēstulēs raksta ar lielo burtu!
Personas vietniekvārdu parasti lieto kopā ar darbības vārdu.
Piemērs:
      Es nesu. Tu nes. Viņš, viņa nes.
      Mēs lasām. Jūs lasāt. Viņi, viņas lasa.
Personu vietniekvārdi es, tu nemainās dzimtēs.
Piemērs:
      Jānis stāsta: "Es lasu grāmatu."
      Anna stāsta: "Es lasu grāmatu."
      "Vai tu, Jāni, lasi grāmatu?" jautāja Anna.
      "Vai tu, Anna, lasi grāmatu?" jautāja Jānis.
 
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 142.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/pamatskolai/morfologija/AN41.swf