Teorija

Skaitļa vārdi
Viens, divi, trīs, desmit, piecpadsmit, simts, tūkstotis ir skaitļa vārdi.
 
  
Skaitļa vārdi, kuri apzīmē priekšmetu vai dzīvu būtņu skaitu, atbild uz jautājumu cik?
Svarīgi!
Tie ir pamata skaitļa vārdi.
Piemērs:
      Man ir četras (cik?) māsas.
      Parkā aug 7 (cik?) priedes.
Skaitļa vārdi, kuri parāda kārtībujeb secību, kādā priekšmeti vai dzīvas būtnes seko cits aiz cita, atbild uz jautājumu kurš?, kura?, kuri?, kuras?
Svarīgi!
Tie ir kārtas skaitļa vārdi.
Piemērs:
      Jānis pirmais (kurš?) šodien bija skolā.
      Marta skrējienā palika sestajā (kurā) vietā.
Svarīgi!
Ja kārtas skaitļa vārdus raksta ar cipariem- 1., 2., 3., 4., 5., utt., tad aiz tiem liek punktu.
Piemērs:
      Māris mācās 4.klasē.
      Zane olimpiādē ieguva 2.vietu.
      Šodien ir 26.marts.
Atsauce:
 
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 137.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/pamatskolai/morfologija/AN43.swf