Teorija

Lietvārds
Visi nosaukumi ir lietvārdi.
 
Lietvārds jeb lietas vārds nosauc vārdā dažādas lietas:
  
priekšmetus
  
  
dzīvas būtnes
  
  
vielas
  
  
parādības
  
galds.jpg
galds
lelle.jpg
lellebumba.jpg
bumba
lauva.jpg
lauvazirgs.jpgzirgslapsa.jpg
lapsa
medus.jpg
medus
piens.jpg
piens
saule.PNG
saule
sniegs.PNG
sniegs
varaviksne.PNG
varavīksne
 
Lietvārdi ir arī vārdi, kuru izskaņas ir:
-šanaskriešana, lasīšana, došana, rakstīšana, dejošana
-umscepums, dalījums, sākums, brīnums, klusums
-ājsskolotājs, soļotājs, lasītājs, runātājs, kopētājs
-ībagudrība, labsirdība, apdomība, dalība, labība
 
Arī šie ir lietvārdi. Tie visi atbild uz jautājumu kas?
Svarīgi!
Tātad- LIETVĀRDS pamatformā atbild uz jautājumu KAS?
 
 Vārda pamatforma ir tā forma, kādā vārds tiek dots vārdnīcās.
  
Lietvārdus dala divās grupās:
sugas vārdi
 īpašvārdi
Nosauc katru no zināmiem grupas priekšmetiem, dzīvām būtnēm, vielām vai dabas parādībām 
Nosauc kādu īpašu, noteiktu priekšmetu vai būtni, tāpēc tos vienmēr raksta ar lielo sākumburtu 
Piemērs:
pele, skapis, zvaigzne, mākonis, piens, tēja, zēns, tētis
Piemērs:
Cēsis, Saule, Latvija,
Piemērs:
Gauja, Māris,  Anna

  
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 99.lpp.
Valodas pasaule. Latviešu valoda 4.klasei/S.Zusina, D.Laiveniece.- Rīga: Zvaigzne, 2005. - 139 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 12.- 14.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/sakumskola/vardskiras/V_lietvards.swf