Teorija

Darbības vārds
Vārdi, kas izsaka darbību vai stāvokli, ir darbības vārdi.
                                        skriet, braukt- izsaka darbību
                                        sēdēt, gulēt- izsaka stāvokli
  
Jautājums
Atbilde, kas izsaka darbību vai stāvokli
     Ko dara kaķis?     Ņaud.
     Ko dara zēns?     Lasa.
     Ko dara dziedātājs?     Dzied.
 
Darbības vārda pamatformu sauc par nenoteiksmi.
 
Darbības vārdi pamatformā atbild uz jautājumu ko darīt?
Darbības vārdu pamatformu sauc par nenoteiksmi. Darbības vārdi nenoteiksmē nenorāda ne darbības laiku, ne skaitli, ne personu.
 
Darbības vārdiem pamatformā ir galotnes -t un -ties.
Piemērs:
ēst, domāt, mācīties, sēdēt, gozēties
 
Darbības vārdiem ir trīs laiki:
 
TAGADNEko dara?lasa
PAGĀTNEko darīja?lasīja
NĀKOTNEko darīs?lasīs
 
Darbības vārdam ir divi skaitļi:
     - vienskaitlis(ja ir viens darītājs)
Piemērs:
Māsa lasa grāmatu. Es baroju trušus.
     - daudzskaitlis(ja ir divi vai vairāki darītāji)
Piemērs:
Mēs lasām grāmatas. Brāļi baro trušus.
 
                                                                                                                                             
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 134.lpp.
Valodas pasaule. Latviešu valoda 4.klasei/S.Zusina, D.Laiveniece.- Rīga: Zvaigzne, 2005. - 139 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 25.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/sakumskola/vardskiras/V_darbibasv.swf