Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Vārda sastāvdaļas 1p.
2. Priedēklis 2p.
3. Vārda priedēklis 1p.
4. Vārda priedēklis 2p.
5. Vārda priedēklis 2p.
6. Vārda priedēklis 2p.
7. Priedēkļi 2p.
8. Vārda priedēklis 2p.