Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. Vārda sastāvdaļas 1♦
2. Priedēklis 2♦
3. Vārda priedēklis 1♦
4. Vārda priedēklis 2♦
5. Vārda priedēklis 2♦
6. Vārda priedēklis 2♦
7. Priedēkļi 2♦
8. Vārda priedēklis 2♦