Teorija

Vārda sastāvs
Pirmatnīgos vārdos ir tikai sakne un galotne vai pat tikai sakne.
Atvasinātos vārdos ir arī priedēklis vai piedēklis vai pat abas šīs sastāvdaļas.
 
Ja pazīsti visas vārda sastāvdaļas, tad nav grūti atšķirt pirmatnīgos vārdus no atvasinātiem vārdiem.
 
Svarīgi!
Sakne ir vārda daļa, kas kopīga radniecīgu vārdu saimei. Tā ir galvenā vārda sastāvdaļa.
Piemērs:
kalns, kalniņš, pakalns, kalnains
saule, saulīte, pasaule, saulains
Svarīgi!
  
Galotne ir vārda daļa, kas mainās saistījumā ar citiem vārdiem.
Piemērs:
Saules stari spīdēja logā. Cik ātri saule sasildījusi manu vaigu!
  
Svarīgi!
Priedēklis ir vārda daļa, kas atrodas saknei priekšā un maina vārda nozīmi.
Piemērs:
uzzīmēt, piezīmēt, nozīmēt, pārzīmēt
  
Svarīgi!
Piedēklis ir vārda daļa, kas atrodas starp sakni un galotni. Arī piedēklis var mainīt vārda nozīmi.
labums, labumiņš, labulītis
zemīte, zemnīca, zemnieks
Salikteņi
Ja vārdu darina ar divām saknēm, veidojas saliktenis.
brīnumzeme, bērzlape, mugursoma
Salikteņu veidošanā ir zināmas atšķirības:
          1) abi vārdi pilnībā saglabā savu formu,
Piemērs:
dienasgaisma, lietussargs
         2) pirmais vārds zaudējis galotni
Piemērs:
biezpiens, kapsēta, pusdienas
         3) otrais vārds ieguvis citu galotni
Piemērs:
mušmire, bērzlape
Lai tu justos pavisam droši, loki katru vārdu atsevišķi, tad arī atradīsi pārbaudes formas, kurās līdzskanis būs labi sadzirdams.
 
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 57.- 92.lpp.