Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārda sastāvs Vārda sastāvdaļas
2. Vārda dalīšana zilbēs Vārda dalīšana zilbēs pārnešanai jaunā rindā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zināšanas par vārda sastāvdaļām 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apgalvojuma par vārda sastāvdaļām, vārddarināšanu un vārdu pārnešanu jaunā rindā pareizības noteikšana
2. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana III 1. izziņas līmenis zema 1p. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu noteikšana
3. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana II 1. izziņas līmenis zema 1p. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana
4. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana I 1. izziņas līmenis zema 1p. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu noteikšana
5. Atvasinātu vārdu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Ar priedēkli vai piedēkli atvasinātu vārdu un salikteņu noteikšana
6. Ar priedēkli atvasināti vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt vārdus, kas atvasināti ar priedēkli
7. Salikteņi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt vārdus, no kuriem veidots saliktenis
8. Priedēklis 1. izziņas līmenis zema 2p. Noteikt priedēkli, ar kuru atvasināts vārds
9. Vārda izskaņa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārda izskaņas noteikšana
10. Vārda priedēklis 1. izziņas līmenis zema 1p. Priedēkļa noteikšana
11. Ar priedēkļiem atvasinātu vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizrakstība vārdos ar priedēkļiem
12. Vārda priedēklis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Priedēkļa izvēle atbilstoši vārda skaidrojumam
13. Vārda priedēklis 2. izziņas līmenis augsta 2p. Priedēkļa izvēle atbilstoši vārda skaidrojumam
14. Zilbes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdu dalīšana zilbēs pārnešanai jaunā rindā
15. Priedēkļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ar priedēkli atvasināts darbības vārds teikumā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs 00:00:00 vidēja 6p. Vārda sastāvdaļas, pirmatnīgi un atvasināti vārdi
2. Vārda priedēklis 00:00:00 vidēja 14p. Ar priedēkli atvasināti vārdi