Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Valodas nozīme 2♦
2. Zīmju valoda 1♦
3. Zīmes 1♦
4. Valodas nozīme 1♦
5. Mīklas 1♦