Teorija

Kas ir valoda?
Atšķirībā no dzīvniekiem cilvēks spēj domāt un runāt- izteikt vārdos to, kas izdomāts.
Viens no valodas svarīgākajiem uzdevumiem ir domu formulēšana un ietērpšana vārdos.
310708_suns2.jpg
Runātspēja ir viena no neparastākajām spējām, kas dota cilvēkam. Mēs tik ļoti esam pieraduši izmantot šo brīnišķīgo dabas dāvanu, ka reti kad padomājam par to, cik tā ir pilnīga, interesanta, sarežģīta un mīklaina.
 
Pasaulē ir vairāk nekā 2000 tautu.
Katrai tautai ir sava valoda. Tautu valodas var sagrupēt- kā zarus valodu kokā.
Mūsu valoda ir viens zariņš valodu kokā. No katra stumbra nozarojas valodu zari, katram zaram ir savi zariņi- radniecīgās, bet atšķirīgās valodas.
koks.png
 
Valoda ir pasaules izziņas un domāšanas līdzeklis.
  
Tā ir arī cilvēku saziņas līdzeklis.
  
Cilvēks apgūst valodu, lai klausoties to saprastu, tajā domātu, runātu, rakstītu un lasītu.
 
Valodai ir runas un rakstu veids.
  
Runāto cilvēks uztver ar dzirdi, bet rakstīto- ar redzi.
roka260.jpg      mazs-berns-lasa-bibeli.jpg
Cilvēks domā, runā, raksta. Raksti ir domas un runas atspoguļojums.
 
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5.klasei/Sandra Zusina, Diāna Laiviniece.- Rīga: ZvaigzneABC, 2004. - 139 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 47.- 60.lpp.