Teorija

Kāpēc vajadzīga valoda?
Svarīgi!
Valoda vajadzīga:
     1) lai lietas nosauktu vārdā;
     2) lai cilvēki varētu saprasties;
     3) lai cilvēki varētu apgūt jaunas zināšanas.
 
Ar valodas starpniecību, sarunājoties ar citiem, mēs iegūstam tikai vienu trešdaļu informācijas. Pārējo mēs iegūstam ar citu maņu orgānu palīdzību. Cilvēki spēj saprast arī to, kas netiek pateikts balsī. Mēs spējam runāt arī ar acīm, smaidu, uzvedību, kustībām, rokasspiedienu.
MC900088754.png MC900332942.png
Visu, kas pasaulē darbojas, cilvēks var pateikt vārdos vai pielāgot tam atbilstošas skaņas. Dzīvnieku radītās skaņas arī var pierakstīt, bet tikai aptuveni- tā, kā katrs to saklausa, turklāt katra tauta tās saklausa atšķirīgi. Piemēram, kāds dzird, ka kaķēns ņaud tā- miau!, bet cits- ņau!
 
Bērns iemācās valodu no saviem vecākiem. Tā viņš apgūst dzimto valodu.
 
Cilvēki spēj daudz ko izteikt ne tikai ar ķermeņa kustībām, neizmantojot valodu, bet arī ar zīmēm.
 
Arī ceļu satiksmes zīmes mums pasaka daudz ko priekšā, neizmantojot valodu, piemēram,
images.jpg - gājēju pāreja;
untitled.bmp - veloceliņš.

Mācību grāmatās arī tiek izmantotas zīmes jeb piktogrammas- stilizēti attēli vai zīmējumi, kas aizstāj vārdiskus norādījumus. Piemēram,
MC900371068.png - zīmē!
-81163162978916370971.jpg - raksti!
 
Atsauce:
Zīle, Valodas gudrību grāmata/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 3.- 19.lpp.