Teorija

Teikuma priekšmets ir viens no teikuma virslocekļiem.
Mamma  cep pankūkas.
 
Taču teikumā var būt vairāki teikuma priekšmeti, kas veic vienu un to pašu darbību.
Mamma  un tētis  cep pankūkas.
 
Šādus teikuma priekšmetus, kas atbild uz vienu un to pašu jautājumu un paskaidro vienu un to pašu teikuma locekli (izteicēju), sauc par  vienlīdzīgiem teikuma priekšmetiem.
Mamma  un tētis  cep pankūkas.
kas cep? - mamma
kas cep? - tētis
  
Teikumā vienlīdzīgus teikuma locekļus bieži saista vārdiņš un.
Šis vārdiņš pieder  saikļa vārdšķirai, par kuru vairāk mācīsies vēlāk.
Kā jau rāda vārdšķiras nosaukums, saikļi saista: teikuma locekļus, teikuma daļas un teikumus.
 
Teikumā var būt vairāk par diviem vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
Mamma  un tētis, un vecmāmiņa spēlē "Cirku".
  
Ja saiklis un  saista vairāk nekā divus vienlīdzīgus teikuma locekļus, tad pirms katra atkārtotā saikļa liekams komats.
Mamma un tētis, un vecmāmiņa spēlē "Cirku".
Mamma un tētis, un vecmāmiņa, un vectētiņš spēlē "Cirku".
  
Ja teikumā ir vienlīdzīgi teikuma locekļi, bet tos nesaista saiklis un, tad starp vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem liekams komats.
Mamma, tētis cep pankūkas.
Mamma, tētis, vecmāmiņa spēlē "Cirku".
Mamma, tētis, vecmāmiņa, vectētiņš spēlē "Cirku".
 
Vienlīdzīgus teikuma locekļus saista ne tikai saiklis un. Ir arī citi saikļi, par kuriem pakāpeniski mācīsies.