Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Vārdiska un nevārdiska saziņa 1♦
2. Vārdiska un nevārdiska saziņa 2♦
3. Pareizruna 1♦
4. Nevārdiska saziņa 2♦
5. Saziņas veidi 1♦
6. Sarunas partneri 1♦
7. Nevārdiska saziņa 3♦
8. Vārda skanējums 1♦