Uzdevumi

1. Vārdiska un nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Vārdiska un nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Pareizruna

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Saziņas veidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Sarunas partneri

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Nevārdiska saziņa

Grūtības pakāpe: augsta

3♦

Testi

1. Saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli