Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17♦
1. Dialogs 2♦
2. Grāmatu nosaukumi 3♦
3. Lugas 3♦
4. Tekstu veidi 1♦
5. Tekstu veidi 3♦
6. Dialogu saturs 2♦
7. Dialoga temats un partneri 2♦
8. Vārda nozīme dialogā 1♦