Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

23,5♦
1. Alfabēts 1♦
2. Alfabēts 6♦
3. Alfabēts 5♦
4. Vārdnīca 4♦
5. Burtu virkne 2♦
6. Alfabēta izmantošana 2♦
7. Alfabēts 3,5♦