Teorija

Vārdnīcas
Vārdnīca ir vārdu vai vārdkopu kopojums noteiktā kārtībā (parasti pēc alfabēta) ar noteiktu informāciju.
Svarīgi!
Vārdnīca ir grāmata, kurā alfabētiskā secībā ir sakārtoti kādas valodas vārdi un doti to tulkojums citā valodā, skaidrojums, izruna un cita informācija.
Eksistē arī tādas vārdnīcas, kurās šie vārdi tajā pašā valodā ir paskaidroti, ko tie nozīmē. Šādas vārdnīcas sauc par skaidrojošām vārdnīcām, savukārt, ja ir norādīti citi vārdi ar līdzīgu nozīmi, to sauc par sinonīmu vārdnīcu.
 
Attīstoties internetam, ir parādījušās arī virtuālās jeb online vārdnīcas. (skatīt Teorija Nr3)
 
Vārdnīca ir informācijas avots. Tās tās uzdevums sniegt īsu, raksturīgu informāciju, kas būtu pēc iespējas ērti un ātri sameklējama.
 
Lai vārdnīcā informāciju sameklētu pēc iespējas ātrāk, labi jāzina alfabēts no galvas.
 
Izveidojušies divi galvenie vārdnīcu tipi.
 
VĀRDNĪCU TIPI
 
870b7f2d-d7b8-4f5f-9ba3-2de45bc3737d.jpg  118c7eb9-e104-4038-a859-e673182f64fd.jpg  - valodu vārdnīcas 
Valodu vārdnīcās galveno uzmanību pievērš vārdam, kas izsaka jēdzienu vai apzīmē kādu priekšmetu vai parādību.

 
9789984095134_original.jpg  184.jpg  - enciklopēdijas
Enciklopēdijas sniedz informāciju par vārda nosaukto priekšmetu vai parādību, nevis par pašu vārdu.
 
Vārdnīcas lietojam dažādās sadzīves nozarēs.
Atsauce:
 
http://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81rdn%C4%ABca