Teorija

Uzdevumi

1. Alfabēts

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Alfabēts

Grūtības pakāpe: zema

6♦
3. Alfabēts

Grūtības pakāpe: zema

5♦
4. Vārdnīca

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
5. Burtu virkne

Grūtības pakāpe: zema

2♦
6. Vārdu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Alfabēta izmantošana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Alfabēta izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Alfabēts

Grūtības pakāpe: vidēja

23,5♦

Metodiskie materiāli