Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Vārda priedēklis 4♦
2. Priedēkļu pareizrakstība 2♦
3. Vārda sastāvs 3♦